Ocean Mist

18sty2010

Dakota Północna i Delaware

Dakota Północna, Delaware – Jest to stan znajdujący się w północnej części Stanów Zjednoczonych. Jest to stan leżący na obszarze Wielkich Równin. Stan Montana jest jego zachodnim sąsiadem. Od południa graniczy ze stanem Południowej Dakoty. Od wchodu jego sąsiadem jest Minnesota, a od północy graniczy z Kanadą. W przeważającej części ukształtowanie terenu jest wyżynne. Powierzchnia całkowita stanu wynosi 183111,62 kilometry kwadratowe. Na rok 2000 szacuje się że zamieszkiwało ten stan około 642 200 mieszkańców. Bismarck jest stołecznym miastem stanu Dakoty Północnej. Natomiast za największe miasto uważa się Fargo.

W przeszłości tereny te zamieszkiwane były przez plemiona Indian Wielkich Równin. Nazywali się oni Mandanowie oraz Hidatsowie. Jednak nazwa stanu wywodzi się od nazwy zamieszkujących tam w późniejszych czasach Indian Dakota. Obszar ten charakteryzuje klimat kontynentalny ciepły, suchy. Cechuje go bardzo gorące lato oraz stosunkowo mroźna zima. Największą rzeką jest rzeka Missuri. Stan ten posiada 18 parków stanowych. Największy obszar w tym stanie zajmują farmy. Występują na nich następujące uprawy: uprawa słonecznika, lnu, pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz fasoli. Na tych farmach również najczęściej hoduje się: bydło, owce lub trzodę chlewną. Wielu farmerów z tamtego rejonu zajmuje się również pszczelarstwem. Głównym nurtem przemysłowym w tym stanie jest przemysł wydobywczy. Wydobywa się tam między innymi węgiel, sól, glinę oraz piasek.

Następnym opisanym przeze mnie stanem będzie stan Delaware. Jest to stan leżący na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Bliższe jego położenie można określi w następujący sposób: leży na Nizinie Atlantyckiej, a dokładniej nad Zatoką Delawere. Od strony zachodniej oraz południowej sąsiaduje mu stan Maryland. Stan Pensylwania natomiast jest jego stanem granicznym od północy. Natomiast jego wschodnim sąsiadem jest New Jersey. Wchodził on w skład trzynastu stanów które pierwotnie utworzyły Stany Zjednoczone. Jest to stan leżący obok Florydy. Leży on na obszarze Niziny Nadbrzeżnej. Jest on uważany za najniżej położony stan w USA. Bardzo duży procent ziemi uprawnej tego stanu leży poniżej osiemnastu metrów nad poziomem morza. Na południ teren charakteryzuje się budową przede wszystkim piaszczystą. Jest on sklasyfikowany jako drugi najmniejszy stan w USA. Jest on w tej kategorii zaraz po stanie Rhode Island. Jest to pierwszy stan który uznał Konstytucje Stanów Zjednoczonych. Uwarunkowania klimatyczne na tym terenie mają się następująco: klimat umiarkowany ciepły, średnia temperatura w lecie wynosi około 30 stopni Celsjusza, a zimą spada do – 5 stopni Celsjusza.

18sty2010

Mount Rushmore

Mount Rushmore – jest to góra położona w Black Hills w stanie Dakota Południowa. W latach od 1927 do 1941 w której wykuto ogromny pomnik nazywany Mount Rushmore National Memorial. W skład całego pomnika wchodzą cztery głowy prezydentów którzy są uznawani za najbardziej uznawanych w całej historii Stanów Zjednoczonych. Wierunki prezydentów jakie są wyryte w górze są następujące George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Gutzonowi Borglumowi zajęło aż 14 lat wykucie tej rzeźby. Pomnik powstawał przy pomocy ładunków wybuchowych, młotów oraz wszelkiego rodzaju ciężkiego sprzętu. Przydzielono mu do pomocy 400 robotników oraz rzeźbiarzy. W składzie tej ekipy był również Korczak Ziółkowski późniejszy twórca znanego pomnika szalonego konia. Niestety Gutzowi nie udało się doczekać ukończenia pomnika ponieważ zmarła na 7 miesięcy przed ukończeniem prac. Jego ogromne dzieło dalej poprowadził i ukończył jego syn Lincoln. Pomnik Szalonego Konia oddalony jest w linii prostej od góry 4 prezydentów około 15 kilometrów. Rodowi mieszkańcy czyli Indianie zwani Dakotami uważają ten pomnik ze akt bezczeszczenie ich świętej ziemi. Góra ta pierwotnie nosiła nazwę Six Grandfathers. Jednak nazwa jej została zmieniona przez amerykanów na cześć prawnika Chearlsa E. Rashmore. Prawnik ten początkowo był bezpośredni związany z miejscowymi poszukiwaczami złota. Głównym założeniem konstruktorskim tego pomnika miało być zwiększenie się ruchu  turystycznego w tamtej części Ameryki. Towarzyszyły temu projektowi bardzo długie negocjacje pomiędzy kongresem, a ówczesnym prezydentem Amerykańskim Alvinem Coolidgem. Po długich negocjacjach kongres w końcu zatwierdził projekt zagospodarowanie góry. Prace rozpoczęto w 1927roku. Budowę  pomnika zakończono 14 lat później. Bardzo często na placu budowy zdarzały się jednak nie doszło do żadnych śmiertelnych ofiar. Twarze czterech prezydentów wykutych w górze Mount Rushmore jest symbolem pierwszych stu pięćdziesięciu lat historii Stanów Zjednoczonych. Kolejno prezydenci symbolizują następujące fakty historyczne: Washington stworzenie narodu –Jefferson – zakupił on od Indian Luizjanę, zagarnianie terytorialne, Lincoln – udało się mu zachować jedność, Roosevelt – budowa kanału Panamskiego. Do Narodowego Rejestru Miejsc Historycznych Góra Rushmore zostałą wpisana 15 października 1966 roku. Całkowity koszt budowy tego pomnika wynosił 989 992,32 dolary. Dziesięcioletni proces prac prze budowlowych zakończył się w 1998 roku i pozwolił utworzyć szereg licznych chodników dla zwiedzających.

13sty2010

Sunshine Skyway Bridge i Most Tacoma

Sunshine Skyway Bridge to jeszcze jeden przykład mostu znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to most kablowy, a przebiega on nad zatoką Tampa na Florydzie. Obiekt ten słynie przede wszystkim z tego, iż jest najdłuższym na całym świecie kablowym mostem betonowym. Jego długość wynosi przeszło osiem tysięcy osiemset metrów. Powstał on w latach osiemdziesiątych minionego stulecia – jego budowa ruszyła wraz z ich początkiem i trwała siedem lat. Zakończona została przed dwudziestu dwoma laty. Obiekt ten wykonany jest nie tylko z betonu, ale również i ze stali. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł dwieście czterdzieści cztery miliony dolarów. Jezdnia jest podtrzymywana przez wykonane ze stali kable, których liczba wynosi dwadzieścia jeden. Szacuje się, iż w ciągu jednego dnia przejeżdża po tym moście przeszło dwadzieścia tysięcy samochodów. Generalnie rzecz biorąc, historia tego obiektu jest bardzo interesująca. Należy również dodać, iż nie jest to pierwszy taki obiekt w tym miejscu.

Most Tacoma. Znajdujący się obecnie w miejscowości Tacoma (stan Waszyngton) most noszący taką samą nazwę nie jest pierwszym tego rodzaju obiektem, jaki w tym miejscu został wybudowany. Tym, z czego zasłynęła jego wersja pierwotna była katastrofa, do której doszło przed sześćdziesięcioma dziewięcioma laty. Miało to miejsce w listopadzie, a most istniał zaledwie od czterech miesięcy. Most po prostu się zawalił i całkowicie rozpadł. Pozostałości po nimm wyburzono. Na szczęście nikt przy tej okazji nie poniósł śmierci. Katastrofa ta bardzo dobitnie pokazała, że przy projektowaniu mostów koniecznie trzeba brać pod uwagę oddziaływanie dynamiczne. Tego właśnie tutaj zabrakło. Wersja numer dwa, obecna tutaj do dnia dzisiejszego, powstała dziesięć lat po tej katastrofie. Projekt został już oczywiście w inny sposób wykonany, o czym świadczy chociażby fakt, że most stoi do dziś. Na długość liczy on sobie osiemset czterdzieści metrów, natomiast jego szerokość wynosi dwanaście metrów. Na most składa się osiem torów.

11sty2010

New River Gorge Bridge i Most Siedmiomilowy

New River Gorge Bridge to jeszcze jeden z mostów, jakie znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Znajduje się on w miejscowości o nazwie Fayetteville. Jest łukowym mostem. Został on wybudowany w latach siedemdziesiątych minionego stulecia – jego budowę ukończono przed trzydziestoma jeden laty. Trwała cztery lata. Został on zaprojektowany przez dwa amerykańskie biura architektoniczne, a mianowicie West Virginia Department of Highways oraz Michael Baker Company. Na długość liczy on sobie dziewięćset dwadzieścia cztery metry, natomiast długość łuku wynosi pięćset osiemnaście metrów. Szerokość obiektu z kolei oscyluje w granicach dwudziestu jeden metrów. Całe te przedsięwzięcie kosztowało niemalże trzydzieści siedem milionów dolarów. Jeszcze przed sześcioma laty most ten cieszył się mianem najdłuższego na świecie stalowego, łukowego mostu – dopóki w Szanghaju nie powstał Most Lupu. Taki kształt obiektu, jaki znany jest obecnie, pojawił się po tym, jak odrzucone zostały trzy inne propozycje.

Most Siedmiomilowy to kolejny z mostów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Szukać go należy dokładnie na archipelagu o nazwie Florida Keys. Łączy on takie wyspy jak Key Vaca oraz Littre Duck Key. Jego całkowita długość wynosi niemalże jedenaście kilometrów. Maksymalna wysokość znajduje się w środkowej dokładnie części tego obiektu i wynosi dziewiętnaście i pół metra. Jest to miejsce uczęszczane przez duże ilości turystów. Widać stąd zarówno Zatokę Meksykańską, jak i Ocean Atlantycki. Pierwsza wersja tego obiektu powstała w pierwszej ćwierci minionego stulecia. W połowie lat trzydziestych obiekt uszkodzony został przez tropikalny sztorm, a dwadzieścia pięć lat później zniszczył go huragan. Druga wersja poprowadzona została wzdłuż tej pierwotnej. Miało to miejsce na przełomie lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych. Nowy „stary” most oddano do użytku przed dwudziestoma siedmioma laty. Jego wybudowanie zajęło w sumie trzy lata. Kierowcy mają na moście do dyspozycji dwa pasy ruchu.

5sty2010

George Washington

George Washington – urodził się dwudziestego drugiego lutego tysiąc siedemset trzydziestym drugim. Zmarł natomiast czternastego grudnia tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku. Urodził się w stanie Wirginia w mieście Popes Creek. Jego rodzice nazywali się Augustin Washingtona oraz Mary Ball. Był on pierwszy z sześciorga dzieci tej pary. Po śmierci ojca opiekę nad nim przejął jego czternastoletni przyrodni brat Lawrance. Gdy zmarł ojciec George miał zaledwie 11 lat. Brat Georga był bardzo chorowity lecz nie przeszkadzało to by był dla brata nie tylko opiekunem ale i mentorem. W roku 1751 George wraz ze swoim bratem wybrali się na kilkutygodniową podróż do Barbadosu. Starszy brat miał bowiem nadzieje że ta wyprawa pozwoli mu wrócić już na stałe do zdrowia. Jednak historia potoczyła się inaczej. W rezultacie George zachorował na ospę wieczną a do rodzinnego miasta powrócił dopiero po jej wyleczeniu. George jak to było bardzo popularne w młodości był wychowywany na typowego siedemnastowiecznego gentelmana Największą pasją młodego Georga były sztuki wojenne oraz podbijanie Zachodu. Niestety nic nam nie wiadomo o jego edukacji. Według niektórych źródeł tata Georga przyjął pod swój dach w formie nauczyciela jakiegoś kryminalistę. Jednak druga część ludzi zajmująca się badaniem życia Georga jest przekonana że uczęszczał on do szkoły prowadzonej przez pastora Jamesa Marye która znajdowała się w Fredericksburgu. Jednakże ani jedna ani druga teoria historyków nie jest w żaden konkretny sposób potwierdzona faktami. Jako młodzieniec wstąpił do milicji stanowej co spowodowane było śmiercią jego brata. Brał udział w wojnie brytyjskiej z Indianami i Francuzami. W 1754 roku awansował na stopień półkownika. Startował on w wyborach prezydenckich które odbyły się czwartego lutego 1789 roku. Były to pierwsze wybory po uchwaleniu konstytucji. Został on jednogłośnie uznany za Pierwszego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. George został zaprzysiężony 30 kwietnia tego samego roku. Uroczystość ta odbyła się w ówczesnej stolicy USA Nowym Jorku. Uroczystości zaprzysięgające poprowadził ówczesny kanclerz Nowego Jorku. Całą uroczystość kończyło 13 strzałów za armat ( 13 dlatego że w skład ówczesnych Stanów Zjednoczonych wchodziło 13 stanów). Washington w liście który napisał do przyjaciela cytuję: Obawiam się wielce, że moi rodacy oczekują zbyt wiele ode mnie. Po uroczystości przysięgi pierwszy prezydent wziął udział w uroczystościach nabożeństwa. Całe to wydarzenie było okraszone szeregiem hucznych uroczystości.

  • Intro

    Jankesi - tak często mówi się o Amerykanach (ang. Yankee lub Yank), niekiedy jednak jest ono odbierane negatywnie - to jednak nie jest celem naszego serwisu. Celem jest natomiast przybliżyć kulturę Amerykanów, przedstawimy na łamach strony życie i obyczaje Amerykanów, ich sporty narodowe, zabytki, architekturę oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy związanych bezpośrednio z Ameryką.
  • Kategorie

  • Stany

    Stany Zjednoczone to bardzo wielki kraj w Ameryce Północnej. Powierzchnia tego kraju liczy sobie 9 631 420 metrów kwadratowych i zamieszkuje go 308 086 000 ludzi, co daje nam gęstość zaludnienia na poziomie 31,83 osób na kilometr kwadratowy (dane z rok 2009). Państwo to składa się z 48 stanów: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Connecticut, Dakota Południowa, Dakota Północna, Delaware, Floryda, Georgia, Hawaje, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kalifornia, Kansas, Karolina Południowa, Karolina Północna, Kentucky, Kolorado, Luizjana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missisipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Nowy Meksyk, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylwania, Rhode Island, Teksas, Tennessee, Utah, Vermont, Waszyngton, Wirginia, Wirginia Zachodnia, Wisconsin, Wyoming.
  • Kalendarium

  • Reklama